Szukaj
Close this search box.

Fundusz Niesprawiedliwości

czyli nieprawidłowości w funkcjonowaniu tzw. „Funduszu Sprawiedliwości” działającego w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Szanowni Państwo

Dzięki poprzedniemu kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwości przeżyliśmy 7 lat „piekła”, którego nikomu nie życzę.

Fundacja LEX NOSTRA od 2017 roku wielokrotnie składała zawiadomienia w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu tzw. „Funduszu Sprawiedliwości” działającego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W wyniku tej działalności Fundacja LEX NOSTRA była systematycznie niszczona zarówno przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i przez niektórych dziennikarzy, którzy  – ich zdaniem – być może działali dobrej wierze, ale napisali oszczerstwa i kłamstwa.

W wyniku działań poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, zarówno ja, jaki i moim bliscy, a także Fundacja LEX NOSTRA zostaliśmy zlinczowani medialnie i pozbawieni środków do życia. Zostaliśmy zmuszeni do zaciągnięcia setek tysięcy kredytów bankowych jako osoby prywatne, a LEX NOSTRA została zmuszona do rozpoczęcia procesu sądowej restrukturyzacji.

Przeżyliśmy w samotności, ostracyzmie i – co chyba było najbardziej trudne – w milczeniu, bo jakiekolwiek upublicznienie działań poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości spowodowałoby natychmiastowe aresztowanie mnie pod jakimkolwiek pretekstem.

Będziemy podawać tylko fakty potwierdzone dokumentami, związane z funkcjonowaniem działającego od 2012 roku „Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”, który Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 roku przyjął nazwę: „Fundusz Sprawiedliwości”.

Co prawda przed 2015 rokiem także miały miejsce skandaliczne decyzje w sprawie finansowania różnych organizacji (o tym później), ale po praktycznie zmianie Ustawy przy pomocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, co już samo w sobie było ominięciem prawa, do „przedziwnych” organizacji i w „przedziwny sposób” popłynęła rzeka pieniędzy.

Z wyrazami szacunku
Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

Popularne wpisy

Recent Posts:

Dołącz do naszego Newsletter

Subskrybuj, aby otrzymywać nasze najnowsze posty na blogu bezpośrednio do Twojej skrzynki e-mailowej!